Amsterdam | straatinfo

Buurtgegevens Marnixbuurt Zuid Amsterdam 2016

algemeen

Buurtcode: BU03630609
Buurtnaam: Marnixbuurt Zuid
Wijkcode: WK036306
Gemeentecode: GM0363
Gemeentenaam: Amsterdam
Meest voorkomende postcode: 1016
Dekkingspercentage: 1
Omgevingsadressendichtheid: 10978
Stedelijkheid adressen per km2: 1

Bevolking

Aantal inwoners: 620
Mannen: 340
Vrouwen: 275
Percentage personen 0 tot 15 jaar: 6
Percentage personen 15 tot 25 jaar: 7
Percentage personen 25 tot 45 jaar: 42
Percentage personen 45 tot 65 jaar: 22
Percentage personen 65 jaar en ouder: 24
Percentage ongehuwd: 65
Percentage gehuwd: 16
Percentage gescheid: 11
Percentage verweduwd: 8
Geboorte totaal: 5
Geboorte relatief: 6
Sterfte totaal: 20
Sterfte relatief: 35
Bevolkingsdichtheid inwoners per km2: 15091
Aantal huishoudens: 465
Percentage eenpersoonshuishoudens: 78
Percentage huishoudens zonder kinderen: 15
Percentage huishoudens met kinderen: 6
Gemiddelde huishoudensgrootte: 1.3
Percentage westerse allochtonen: 28
Percentage niet westerse allochtonen: 14
Percentage uit Marokko: 1
Percentage uit Nederlandse Antillen en Aruba: 1
Percentage uit Suriname: 2
Percentage uit Turkije: 0
Percentage overige niet westerse allochtonen: 9

Bedrijven

Aantal bedrijven landbouw, bosbouw, visserij: 0
Aantal bedrijven nijverheid, energie: 5
Aantal bedrijven handel en horeca: 10
Aantal bedrijven Vervoer, informatie, communicatie: 5
Aantal bedrijven financieël, onroerend goed: 10
Aantal bedrijven zakelijke dienstverlening: 25
Aantal bedrijven cultuur, recreatie, overige: 25
Aantal bedrijfsvestigingen: 85

Wonen

Woningvoorraad: 360
Gemiddelde woningwaarde: 271
Percentage eengezinswoning: 0
Percentage meergezinswoning: 100
Percentage bouwjaarklasse tot 2000: 100
Percentage bouwjaarklasse vanaf 2000: 0

Motorvoertuigen

Personenauto s totaal: 110
Personenauto s per huishouden: 0.2
Personenauto s per km2: 2624
Bedrijfsmotorvoertuigen totaal: 10
Motortweewielers totaal: 10
Aantal personenauto’s jonger dan 6 jaar: 20
Aantal personenauto’s 6 jaar en ouder: 90
Aantal personenauto’s met brandstof benzine: 85
Aantal personenauto’s met overige brandstof: 20

Oppervlakte

Oppervlakte totaal in ha: 5
Oppervlakte land in ha: 4
Oppervlakte water in ha: 1