Amsterdam | straatinfo

Buurtgegevens Stationsplein e.o. Amsterdam 2016

algemeen

Buurtcode: BU03630100
Buurtnaam: Stationsplein e.o.
Wijkcode: WK036301
Gemeentecode: GM0363
Gemeentenaam: Amsterdam
Meest voorkomende postcode: 1012
Dekkingspercentage: 1
Omgevingsadressendichtheid: 6379
Stedelijkheid adressen per km2: 1

Bevolking

Aantal inwoners: 0
Mannen: 0
Vrouwen: 0
Geboorte totaal: 0
Geboorte relatief: 0
Sterfte totaal: 0
Sterfte relatief: 0
Aantal huishoudens: 0
Gemiddelde huishoudensgrootte: 2.0

Bedrijven

Aantal bedrijven landbouw, bosbouw, visserij: 0
Aantal bedrijven nijverheid, energie: 5
Aantal bedrijven handel en horeca: 25
Aantal bedrijven Vervoer, informatie, communicatie: 10
Aantal bedrijven financieël, onroerend goed: 0
Aantal bedrijven zakelijke dienstverlening: 5
Aantal bedrijven cultuur, recreatie, overige: 0
Aantal bedrijfsvestigingen: 50

Wonen

Woningvoorraad: 0

Motorvoertuigen

Personenauto s totaal: 5
Bedrijfsmotorvoertuigen totaal: 0
Motortweewielers totaal: 0
Aantal personenauto’s jonger dan 6 jaar: 5
Aantal personenauto’s 6 jaar en ouder: 0
Aantal personenauto’s met brandstof benzine: 0
Aantal personenauto’s met overige brandstof: 0

Oppervlakte

Oppervlakte totaal in ha: 26
Oppervlakte land in ha: 14
Oppervlakte water in ha: 12