Amsterdam | straatinfo

Buurtgegevens Zamenhofstraat e.o. Amsterdam 2016

algemeen

Buurtcode: BU03637201
Buurtnaam: Zamenhofstraat e.o.
Wijkcode: WK036372
Gemeentecode: GM0363
Gemeentenaam: Amsterdam
Meest voorkomende postcode: 1022
Dekkingspercentage: 1
Omgevingsadressendichtheid: 2174
Stedelijkheid adressen per km2: 2

Bevolking

Aantal inwoners: 5
Mannen: 0
Vrouwen: 0
Geboorte totaal: 0
Geboorte relatief: 0
Sterfte totaal: 0
Sterfte relatief: 0
Aantal huishoudens: 5
Gemiddelde huishoudensgrootte: 1.2

Bedrijven

Aantal bedrijven landbouw, bosbouw, visserij: 0
Aantal bedrijven nijverheid, energie: 20
Aantal bedrijven handel en horeca: 50
Aantal bedrijven Vervoer, informatie, communicatie: 15
Aantal bedrijven financieël, onroerend goed: 15
Aantal bedrijven zakelijke dienstverlening: 70
Aantal bedrijven cultuur, recreatie, overige: 50
Aantal bedrijfsvestigingen: 220

Wonen

Woningvoorraad: 1

Motorvoertuigen

Personenauto s totaal: 20
Bedrijfsmotorvoertuigen totaal: 25
Motortweewielers totaal: 5
Aantal personenauto’s jonger dan 6 jaar: 10
Aantal personenauto’s 6 jaar en ouder: 5
Aantal personenauto’s met brandstof benzine: 10
Aantal personenauto’s met overige brandstof: 10

Oppervlakte

Oppervlakte totaal in ha: 39
Oppervlakte land in ha: 27
Oppervlakte water in ha: 12